Globalno segrevanje, podnebne spremembe, ki so iz leta v leto bolj intenzivne in se pojavljajo v obliki višjih temperatur, dolgih suš ter močnih neurjih, orkanih, bodo v prihodnosti imele velik vpliv na življenje vsakega posameznika kot tudi na celotno družbo in vse poslovne dejavnosti.

Naše podjetje Bastl d.o.o. se zaveda pomembnosti in nujnosti takojšnjega ukrepanja na  področju podnebnih sprememb, toplogrednih izpustov in skrbi za naše okolje, zato smo zmanjšanja izpustov CO2 uvrstili na sam vrh ciljev, ki jih želimo doseči v prihodnosti.

Sprejeli smo zavezo, da bomo v našem podjetju zmanjšali emisije CO2 za 50% do leta 2030. Prvi večji korak za dosego tega cilja predstavlja izgradnja sončne elektrarne, ki bo prispevala 40% energije iz obnovljivih virov.

Z različnimi ukrepi in dejanji, še posebej z malimi - vsako najmanjše dejanje šteje - bomo lahko le vsi skupaj  dosegli zastavljen cilj do leta  2030.

CO2 carbon emissions vector concept icon badge

Energija iz obnovljivih virov

Trajnostna potrošnja

Učinkovita in varčna poraba virov

Obnova stavb

Recikliranje

ZMANJŠEVANJE ODPADKOV

PONOVNA UPORABA

Učinkovita izraba surovin

VARNOST IN ZDRAVJE ZAPOSLENIH

Digitalizacija

KROŽNO GOSPODARSTVO